Maksātnespēja

Marija Mišina ir sertificētā maksātnespējas procesa administratore kopš 2007.gada.

13 gadu laikā Marijas Mišinas veiksmīgi īstenoto juridisko un fizisko maksātnespējas procesu skaits ir vairāk nekā 100, starp kuriem ir  uzņēmumi, kuru darbinieku skaits pārsniedza 60.

Kā advokāts Marija Mišina ir sekmīgi sniegusi juridisko atbalstu personām, kuras vēlās dzēst parādsaistības maksātnespējas procesa rezultātā.

Fiziskās personas maksātnespēja ir ātra un ērta procedūra, kuras rezultātā parādnieks dzēšot tikai daļu no savām parādsaistībām, atjauno  maksātspēju.

Procedūra ir piemērojama, ja parādniekam izpildei iestājās parāsaistības ne mazāk kā 5000 eiro apmērā.

Parādnieks kopā ar saviem radiniekiem var iesniegt tā saucamo “ģimenes maksātnespēju”, samaksājot tikai vienu depozītu administratora atlīdzības segšanai EUR 860 apmērā un tiesas nodevu.

Fiziskās personas maksātnespējas procesu pasludina tiesa un tas sastāv no bankrota procedūras un no saistību dzēšanas procedūras. Saistību dzēšanas procedūra tiek pasludināta tikai godprātīgajam parādniekam.

Juridiskajai personai- parādniekam ir pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu, ja tā ilgāk nekā divus mēnešus nespēj nokārtot savas parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš.

Parādnieka kreditors var iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja parādnieks nav nokārtojis parādsaistības, no kurām pamatparāda summa pārsniedz 4268 eiro.

Ja Jūs vēlāties īstenot maksātnespējas procesu, vispirms konsultācijas laikā Jums tiks izsmeļoši izskaidrots kas ir maksātnespējas process un izvērtēta Jūsu problēmsituācija.

Ja Jums var tikt veiksmīgi piemērots maksātnespējas process, tiks sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti maksātnespējas procesa ierosināšanai tiesā un tiks nodrošināta juridiska palīdzība visā procesa garumā.

Pierakstīties uz konsultāciju

* Šajā lapā esošajam saturam ir informatīvs raksturs un minētā informācija nevar tikt uzskatīta par juridisko konsultāciju.