Darbības jomas

Pārstāvība tiesās visās instancēs

Fizisko un juridisko personu maksātnespēja

Parādu piedziņa

Saistību tiesības un līgumu sastādīšana

Komerctiesības un komersantu reģistrācija un likvidācija

Ģimenes tiesības un bērna tiesības

Starptautiskie kravu pārvadājumi